Jóga dle Michela Doffe

Ovládáte vaši mysl nebo ovládá ona vás?

Vneste stabilitu do svého každodenního života.

Najděte klíč k vnitřní síle a klidu.

Podívejte se na život a na sebe samotné s nadhledem.

Jak to celé funguje?

Nejde o žádné zázraky ani magii.

Jedná se o pomalé jednoduché pohyby, které se většinou provádějí v souladu s dechem.

Jedním z ústředních bodů je pevné zakořenění v zemi a v těžišti naší energie, které nám dává vnitřní stabilitu a sílu bez ohledu na vnější okolnosti (pochopitelně v ideálním případě, jsme jen lidi ;-)).

Důležitou roli hrají vizualizace a symboly, které jednotlivé cviky představují.

Důraz není kladen na precizní provedení pohybů, každému cvičícímu je naopak dána volnost, aby cvičení prováděl svým vlastním způsobem a svým vlastním tempem, které mu vyhovují.

Cílem celého cvičení je zklidnit mysl prostřednictvím bdělé přítomnosti v pohybu a plné pozornosti. Dalo by se říci, že je to druh meditace v pohybu. Zklidnění mysli nám dává možnost podívat se na sebe, svůj život a své problémy s odstupem a nadhledem. Dává nám možnost zhluboka se nadechnout a pustit se do života s novou vnitřní silou.

Chcete to zažít na vlastní kůži?