Jóga dle Michela Doffe

Nemůžete v noci spát, nedokážete se soustředit?

Topíte se v záplavě pracovních úkolů, problémů a komplikací?

Pochybujete o sobě a svých schopnostech?

Táhnou vám hlavou obavy z budoucnosti a všeho možného?

Jak z toho ven?

Prvním krokem může být zklidnění mysli.

Pak se můžete na život a na sebe podívat s nadhledem a možná najít uvnitř sebe sama zdroj vnitřní síly a klidu, aby mysl nebyla pánem, který vás šikanuje, ale služebníkem, který vám pomáhá.

Jak to celé funguje?

Nejde o žádné zázraky ani magii.

Jedná se o pomalé jednoduché pohyby, které se většinou provádějí v souladu s dechem.

Jedním z ústředních bodů je pevné zakořenění v zemi a v těžišti naší energie, které nám dává vnitřní stabilitu a sílu bez ohledu na vnější okolnosti (pochopitelně v ideálním případě, jsme jen lidi ;-)).

Důležitou roli hrají vizualizace a symboly, které jednotlivé cviky představují.

Důraz není kladen na precizní provedení pohybů, každému cvičícímu je naopak dána volnost, aby cvičení prováděl svým vlastním způsobem a svým vlastním tempem, které mu vyhovují.

Cílem celého cvičení je zklidnit mysl prostřednictvím bdělé přítomnosti v pohybu a plné pozornosti. Dalo by se říci, že je to druh meditace v pohybu. Zklidnění mysli nám dává možnost podívat se na sebe, svůj život a své problémy s odstupem a nadhledem. Dává nám možnost zhluboka se nadechnout a pustit se do života s novou vnitřní silou.

Chcete to zkusit?